21 września, 2023

INP co to jest i czy wpłynie na SEO w 2024 roku?

W skrócie:

INP co to jest? INP to metryka, która mierzy, jak szybko Twoja strona reaguje na interakcje użytkownika. Wyobraź sobie, że ktoś klika przycisk na Twojej stronie. INP mierzy czas, który upływa od tego kliknięcia do momentu, gdy użytkownik zauważa jakąkolwiek odpowiedź wizualną na stronie, taką jak pojawienie się nowego okna lub zmiana koloru przycisku. Przykładowo, jeśli ktoś kliknie przycisk na Twojej stronie i będzie musiał czekać pół sekundy na jakąkolwiek reakcję, wartość INP wyniesie 500 milisekund.

Jeśli jesteś administratorem strony WordPress, masz już zapewne doświadczenie w optymalizacji swojej strony pod względem wcześniejszych wskaźników Google, ale czy jesteś gotowy na nową metrykę – Interaction to Next Paint (INP)? Przygotowaliśmy dla Ciebie krótkie podsumowanie tego, co Google wprowadził w zakresie Core Web Vitals. Wierzymy, że ta wiedza będzie kluczowa dla każdego, kto chce, by jego strona lub sklep internetowy osiągały wysokie pozycje w wyszukiwarce w 2024 roku.

Core Web Vitals: co to jest?

Core Web Vitals to inicjatywa Google, mająca na celu dostarczenie spójnego zestawu wytycznych dotyczących jakości doświadczenia użytkownika w sieci. W skrócie, chodzi o to, by strony były nie tylko użyteczne treściowo, ale także płynne, responsywne i przyjemne w korzystaniu.

Largest Contentful Paint (LCP): Koncentruje się na wydajności ładowania. Mierzy czas od momentu rozpoczęcia ładowania strony do momentu, w którym największy element treści na stronie (np. obraz lub tekst) został wyrenderowany. Idealnie, jeśli LCP występuje w ciągu pierwszych 2,5 sekundy od rozpoczęcia ładowania strony.

Cumulative Layout Shift (CLS): Ten wskaźnik ocenia stabilność układu strony. Jeśli elementy na stronie nagle się przesuwają (co może być frustrujące dla użytkowników), CLS będzie wysoki. Dobre praktyki sugerują, aby utrzymać CLS poniżej 0,1.

First Input Delay (FID) i jego następca, Interaction to Next Paint (INP): Oba te wskaźniki koncentrują się na reaktywności strony. Podczas gdy FID mierzy czas od interakcji użytkownika (np. kliknięcie przycisku) do momentu, w którym przeglądarka zaczęła przetwarzać tę interakcję, INP idzie krok dalej, mierząc czas do momentu, gdy użytkownik widzi wizualną odpowiedź na swoją interakcję.

Wprowadzenie INP ma na celu dostarczenie bardziej holistycznego i dokładnego obrazu tego, jak strony reagują na działania użytkowników w całym cyklu życia strony, nie tylko przy pierwszej interakcji.

Dlaczego to jest ważne? Jakość doświadczenia użytkownika staje się coraz ważniejszym czynnikiem rankingowym. Google dąży do tego, aby użytkownicy znajdowali treści nie tylko wartościowe, ale także dostarczane w sposób optymalny. Jeśli Twoja strona oferuje doskonałą treść, ale jest wolna, niestabilna lub nie reaguje, możesz stracić ruch i pozycję w wynikach wyszukiwania. Dowiedz się więcej czy prędkość strony ma znaczenie.

Dla właścicieli stron i developerów oznacza to konieczność inwestowania w narzędzia monitorujące i optymalizujące wydajność, a także regularnego testowania i aktualizowania stron w odpowiedzi na ewoluujące wskaźniki Core Web Vitals.

INP co to jest?

INP to metryka, która mierzy, jak szybko Twoja strona reaguje na interakcje użytkownika. Wyobraź sobie, że ktoś klika przycisk na Twojej stronie. INP mierzy czas, który upływa od tego kliknięcia do momentu, gdy użytkownik zauważa jakąkolwiek odpowiedź wizualną na stronie, taką jak pojawienie się nowego okna lub zmiana koloru przycisku.

Interaction to Next Paint / INP co to jest w praktyce?

Praktyczny przykład może wyglądać następująco: jeśli ktoś kliknie przycisk na Twojej stronie i będzie musiał czekać pół sekundy na jakąkolwiek reakcję, wartość INP wyniesie 500 milisekund.

Dlaczego Google zdecydował się na wprowadzenie Interaction to Next Paint do grona kluczowych mierników?

Stary wskaźnik, First Input Delay, często nie wyłapywał słabych doświadczeń użytkowników. INP jest bardziej precyzyjny i uwzględnia cały czas od interakcji użytkownika do następnego wizualnego uaktualnienia strony. Mierzy dzięki temu nie tylko to jak szybko wczytuje się strona, ale także jak szybko „działa”, kiedy użytkownik już się na niej znajdzie.

Jak wprowadzenie INP wpłynie na SEO w 2024 roku?

INP (Interaction to Next Paint) ma być jednym z kluczowych wskaźników Core Web Vitals, które Google uwzględnia w swoim algorytmie rankingu od 2024 roku. Core Web Vitals to zestaw metryk skoncentrowanych na użytkowniku, mających na celu pomiar jakości doświadczenia użytkownika na stronie internetowej.

INP co to jest w kontekście SEO i jaki będzie miało wpływ?

 1. Podniesienie znaczenia wydajności strony w rankingu: Działania Google w kierunku uwzględnienia INP w rankingu stron podkreślają znaczenie płynnego i responsywnego doświadczenia użytkownika. Strony, które nie zoptymalizują swojego INP, mogą zauważyć spadek w wynikach wyszukiwania.
 2. Nacisk na jakość interakcji: INP koncentruje się na tym, jak szybko użytkownik widzi odpowiedź na swoje interakcje. Strony z długimi opóźnieniami w odpowiedzi na działania użytkowników mogą być postrzegane jako mniej użytkowe, co może wpłynąć na ich pozycję w wynikach wyszukiwania.
 3. Ewolucja narzędzi SEO: W odpowiedzi na wprowadzenie INP narzędzia SEO i platformy analityczne prawdopodobnie będą oferować zaawansowane metody monitorowania i optymalizacji tej metryki, aby pomóc webmasterom w dostosowywaniu się do nowych wymagań.
 4. Holisticzne podejście do optymalizacji: Wcześniejsze wskaźniki, takie jak FID (First Input Delay), koncentrowały się na początkowych interakcjach użytkowników. Wprowadzenie INP może zachęcić webmasterów do myślenia o całym cyklu życia strony i wszystkich interakcjach, które użytkownik może mieć podczas jednej wizyty.
 5. Wzrost znaczenia RUM (Real User Monitoring): INP, będąc wskaźnikiem opartym na rzeczywistych doświadczeniach użytkowników, podkreśla znaczenie monitorowania rzeczywistych użytkowników w porównaniu do tradycyjnych testów wydajności w laboratorium.
 6. Znaczenie optymalizacji zasobów stron trzecich: Ponieważ INP mierzy opóźnienia w odpowiedzi na interakcje, niezoptymalizowane zasoby stron trzecich (takie jak reklamy lub skrypty analizujące) mogą negatywnie wpływać na wyniki INP i w konsekwencji na ranking SEO.

Podsumowując, wprowadzenie INP jako jednego z kluczowych wskaźników Core Web Vitals w 2024 roku prawdopodobnie zintensyfikuje nacisk na tworzenie stron internetowych, które nie tylko ładują się szybko (o czego ogromnym znaczeniu pisaliśmy w jednym z poprzednich naszych postów), ale także szybko reagują na interakcje użytkowników. W miarę jak Google kontynuuje swoje dążenie do poprawy jakości doświadczeń użytkowników w sieci, webmasterzy będą musieli dostosować swoje strategie SEO, aby być na bieżąco z tymi zmianami.

Skąd bierze się opóźnienie w INP?

Opóźnienie w INP wyliczane jest na podstawie trzech głównych komponentów:

 • Input Delay: opóźnienie wynikające z oczekiwania na inne zadania w tle.
 • Processing Time: czas potrzebny na przetworzenie zdarzenia w JavaScript.
 • Presentation Delay: czas potrzebny na przerysowanie i prezentację zmian na stronie.

Input Delay:

Jest to czas oczekiwania między kliknięciem użytkownika a odpowiedzią, jaką dostaje. Jeśli przeglądarka jest zajęta wykonywaniem innego kodu na stronie, musi poczekać, zanim zareaguje na kliknięcie. „Total Blocking Time” pokazuje, jaki inny kod może powodować opóźnienia.

Processing Time:

To czas poświęcony na wykonywanie kodu w odpowiedzi na interakcję użytkownika. Proste operacje trwają kilka milisekund, ale przetwarzanie skomplikowanych aplikacji może trwać znacznie dłużej.

Presentation Delay

To czas, jaki przeglądarka potrzebuje na obliczenie, jak i gdzie ma się pojawić nowa zawartość. Dla prostych stron opóźnienie jest minimalne, ale skomplikowane strony z wieloma elementami i stylami mogą znacząco wydłużyć ten czas.

A co z First Input Delay (FID)?

Być może pamiętasz o FID i zastanawiasz się, co stało się z tym czynnikiem? Cóż, INP jest jego ulepszoną wersją. Podczas gdy FID mierzył jedynie początkowe opóźnienie przetwarzania, INP uwzględnia cały czas od interakcji użytkownika do wizualnej aktualizacji strony.

Jakie są różnice między INP a FID?

 • INP rozpatruje wszystkie interakcje na stronie, podczas gdy First Input Delay (FID) uwzględnia tylko pierwszą interakcję.
 • FID mierzy jedynie opóźnienie wejściowe pierwszej interakcji, nie uwzględniając czasu potrzebnego na uruchomienie handlerów zdarzeń ani opóźnienia w prezentacji następnej klatki.

Jak zoptymalizować INP?

Optymalizacja INP (Interaction to Next Paint) to klucz do zapewnienia użytkownikom płynnych i responsywnych doświadczeń na Twojej stronie. Oto niektóre strategie wraz z konkretnymi przykładami, które pomogą Ci zoptymalizować INP:

 1. Zredukowanie Input Delay
  • Przykład: Jeśli masz skomplikowany skrypt analizujący dane użytkownika w tle każdorazowo, gdy użytkownik klika na przycisk, rozważ przeprogramowanie tego, by działał asynchronicznie lub w określonych interwałach, zamiast w czasie rzeczywistym.
 2. Zredukowanie czasu przetwarzania
  • Przykład: Jeśli używasz biblioteki React do budowy swojej strony, może być wiele niepotrzebnych renderowań spowodowanych nieoptymalnymi aktualizacjami stanu. Używając narzędzi takich jak „React Developer Tools”, możesz monitorować niepotrzebne renderowania i stosować techniki takie jak shouldComponentUpdate czy React.memo, aby je eliminować.
 3. Minimalizacja Presentation Delay
  • Przykład: Jeśli Twoja strona używa dużej ilości animacji CSS lub skomplikowanych przejść, mogą one powodować opóźnienia w prezentacji. Spróbuj zoptymalizować animacje, korzystając z właściwości, które nie wymuszają ponownego obliczenia układu, takich jak transform zamiast margin czy left/top. Możesz także korzystać z narzędzi do profilowania wydajności w przeglądarce, aby zidentyfikować i zoptymalizować kosztowne animacje i przejścia.
 4. Używanie Web Workers dla ciężkich zadań
  • Przykład: Jeśli Twoja strona przetwarza duże ilości danych w odpowiedzi na interakcje użytkownika, takie jak przeszukiwanie dużej bazy danych lub skomplikowane obliczenia, rozważ przeniesienie tych zadań do Web Workers. Dzięki temu główny wątek przeglądarki nie zostanie zablokowany, co poprawi INP.
 5. Optymalizacja skryptów stron trzecich
  • Przykład: Skrypty stron trzecich, takie jak reklamy czy analityka, mogą wpływać na INP. Upewnij się, że są one ładowane asynchronicznie lub odroczone, aby nie blokowały głównego wątku.

Pamiętaj, że kluczem jest ciągłe monitorowanie i testowanie Twojej strony pod kątem wydajności, aby regularnie identyfikować i naprawiać wszelkie problemy związane z INP. Przeczytaj więcej o tym jak przyspieszyć stronę internetową na WordPress. Takie regularne monitorowanie jest jedną z ról opieki administracyjnej i technicznej nad stroną.

Czy prędkość strony internetowej ma znaczenie? INP co to jest i jakie ma znaczenie?

Narzędzia do pomiaru INP

Nie jesteś pewien, jak spisuję się twoja strona pod względem INP? Istnieje wiele narzędzi, które pomogą Ci to zmierzyć. Polecamy korzystanie z Debuggera INP, Google PageSpeed Insights czy Google Search Console. Jeśli jesteś bardziej zaawansowanym użytkownikiem, możesz również użyć biblioteki web-vitals.

Czy muszę przejmować się wskaźnikiem Interaction to Next Paint (INP)?

Pamiętaj, że INP stanie się jednym z wskaźników Core Web Vitals w marcu 2024 r., warto więc zacząć optymalizować już teraz. My zawsze jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc, więc jeśli masz pytania czy potrzebujesz wsparcia w optymalizacji, daj nam znać!

A jeśli zastanawiasz się, czy potrzebujesz nowej strony internetowej lub sklepu, zapoznaj się z naszym postem na temat cen stron internetowych w 2023 roku: Jaki jest koszt strony internetowej w 2023 roku? Odpowiedzieliśmy w nim także na pytanie o to, jak mogą wyglądać ceny stron w roku 2024.

Podobne artykuły